„Nenechte se omezit“

čisté-DPF.cz

čistě a ekologicky

První fáze


V první fázi nás kontaktujte, abychom projednali Váš problém se zanešeným filtrem pevných částic (DPF-diesel particulate filter) a popřípadě se domluvili na dalším postupu.

Druhá fáze


Po předchozí domluvě nám doručte demontovaný filtr pevných částic. Možnost i demontáže a následné montáže na vaše vozidlo - cena viz ceník 

Třetí fáze


Po pečlivé vizuální kontrole endoskopem vašeho DPF následuje informování zákazníka o stavu poškození popřípadě zanešení (měření diference tlaku) a dále pokud není DPF mechanicky poškozen následuje jeho čištění na bázi hydrodynamického procesu.

Čtvrtá fáze


Po fázi čištění následně proběhne měření průchodnosti DPF vystavení protokolu o provedení čištění a následně k předání vašeho filtru